Akhlak

Membumikan Dokumen Persaudaraan Manusia di Tengah Menguatnya Polarisasi Umat


18 shape Sep

Assalamu ‘Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Salam Sejahtera buat kita semua,

Shalom, Om swastiastu…

Om shanti, shanti, shanti.. oom….

Hadirin sekalian

Saya tidak akan memposisikan apa yang saya akan sampaikan ini sebagai Pidato Pembuka dari saya, sebagaimana diposisikan oleh Penyelenggara Temu Muka ini, kendati saya menghadiri dan mengalami suasana Kebatinan yang mendahului serta menyertai Penandatanganan Piagam  Persaudaraan Manusia itu.

Saya mengharap dapat menyampaikan sekelumit dari “Pidato Pembuka” yang disampaikan oleh kedua tokoh utama Penandatangan Piagam Abu Dhaby itu, yakni Grand Syekh Al Azhar Ahmad At Thayyib dan Paus Fransiskus. Pidato yang agaknya dapat membantu kita melangkah untuk membumikan Piagam itu.

Continue reading


Kenapa Saat ‘Id al-Fithri Kita Bermaaf-maafan?


24 shape Jun

‘Id al-Fithri artinya kembali ke asal kejadian. Asal kejadian manusia itu bebas dari dosa. Dengan berpuasa, kita berharap dosa kita kepada Allah terbebaskan dan dengan bermaafan, dosa kepada manusia terhapus.


Apa yang Harus Dilakukan Jika Di-bully dan Difitnah?


20 shape Jun

Berusahalah terlebih dahulu untuk menghindar dari tempat dan ucapan yang menimbulkan kesalahpahaman dan fitnah. Bagaimana kalau fitnah tersebut sudah beredar?


Eksploitasi


Kedamaian


Kebaikan


Tabayyun


Hati Nurani


Sopan Santun Berdialog


Copyrights 2015 | Elha Omni Media