Akhlak

Kenapa Saat ‘Id al-Fithri Kita Bermaaf-maafan?


24 shape Jun

‘Id al-Fithri artinya kembali ke asal kejadian. Asal kejadian manusia itu bebas dari dosa. Dengan berpuasa, kita berharap dosa kita kepada Allah terbebaskan dan dengan bermaafan, dosa kepada manusia terhapus.


Apa yang Harus Dilakukan Jika Di-bully dan Difitnah?


20 shape Jun

Berusahalah terlebih dahulu untuk menghindar dari tempat dan ucapan yang menimbulkan kesalahpahaman dan fitnah. Bagaimana kalau fitnah tersebut sudah beredar?


Eksploitasi


Kedamaian


Kebaikan


Tabayyun


Hati Nurani


Sopan Santun Berdialog


Copyrights 2015 | Elha Omni Media