Keluarga

Kenapa Saat ‘Id al-Fithri Kita Bermaaf-maafan?


24 shape Jun

‘Id al-Fithri artinya kembali ke asal kejadian. Asal kejadian manusia itu bebas dari dosa. Dengan berpuasa, kita berharap dosa kita kepada Allah terbebaskan dan dengan bermaafan, dosa kepada manusia terhapus.


Kenapa di antara Kita Ada yang Berbeda Agama?


22 shape Jun

Kalau Tuhan menghendaki kita semua satu agama, maka itu bisa saja, tapi Tuhan tidak menghendaki hal itu. Mengapa demikian?


Apa yang Harus Dilakukan Jika Di-bully dan Difitnah?


20 shape Jun

Berusahalah terlebih dahulu untuk menghindar dari tempat dan ucapan yang menimbulkan kesalahpahaman dan fitnah. Bagaimana kalau fitnah tersebut sudah beredar?


Mengapa Harus Bisa Membaca & Memahami al-Qur’an?


12 shape Jun

Kalau Allah berfirman, pasti ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah ketika kita membaca al-Qur’an, seakan-akan kita bercakap-cakap dengan Allah swt. Al-Qur’an menghidupkan dan memberi kehidupan. Kita perlu mengenal Allah, kita perlu mengenal tuntunan-Nya, dan kita perlu mencintai-Nya.


Benarkah Anak Boleh Dipukul Jika Tidak Shalat?


07 shape Jun

Kita harus bijak dalam memahami arti dharaba – memukul dalam hadits terkait. Dalam bahasa Arab, orang yang berjalan di bumi juga dinamai memukul bumi. Orang yang mendendangkan lagu di telinga anaknya juga dinamai memukul-mukul telinga anaknya.


Anak Bertanya: Allah Ada di Mana?


02 shape Jun

Kalau kita ingin menjawab Allah ada di mana dengan mengandalkan mata dan kepala kita, maka tidak mungkin. Allah terlalu terang, mata kita saja silau memandang matahari, bagaimana lagi kita memandang Pencipta matahari?


Bolehkah Menyogok untuk Mengajarkan Anak Berpuasa?


29 shape May

Puasa adalah keikhlasan kepada Allah swt., bukan menuntut materi. Dua kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa adalah saat berbuka dan saat bertemu Tuhan. Kenikmatan itu bisa dirasakan karena berhasil mengendalikan hawa nafsunya sendiri.


Copyrights 2015 | Elha Omni Media