Malaikat

Malaikat – Bagian 4


05 shape Jun

Betapapun, kita harus percaya bahwa ada malaikat. Dia wujud, wujudnya bukan dalam diri kita, di luar kita. Wujud, bukan maya, bukan ilusi. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana bentuknya?


Malaikat – Bagian 3


22 shape May

Allah Mahakuasa, lalu kenapa Dia menciptakan malaikat? Siapa saja malaikat Allah itu? Apa tugas-tugasnya?


Malaikat – Bagian 2


13 shape May

Al-Qur’an tidak menjelaskan tentang asal kejadian malaikat. Tapi, ada beberapa hadits yang dijadikan pegangan oleh ulama sehingga berkata bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya.


Malaikat – Bagian 1


06 shape May

Malaikat dari segi bahasa menunjukkan banyak, kalau satu namanya malak. Allah menetapkan sesuatu, kemudian Dia mengutus malaikat untuk melaksanakan apa yang ditetapkan-Nya itu. Bagaimana bentuk dan wujud malaikat?


Copyrights 2015 | Elha Omni Media