Malaikat – Bagian 1


06 shape May

Malaikat dari segi bahasa menunjukkan banyak, kalau satu namanya malak. Allah menetapkan sesuatu, kemudian Dia mengutus malaikat untuk melaksanakan apa yang ditetapkan-Nya itu. Bagaimana bentuk dan wujud malaikat?


Leave Comment

0 Comments

Leave Reply

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply

Copyrights 2015 | Elha Omni Media