Malaikat – Bagian 1


06 shape May

Malaikat dari segi bahasa menunjukkan banyak, kalau satu namanya malak. Allah menetapkan sesuatu, kemudian Dia mengutus malaikat untuk melaksanakan apa yang ditetapkan-Nya itu. Bagaimana bentuk dan wujud malaikat?


Copyrights 2015 | Elha Omni Media