AkhlakVideo

Rezeki dan Harta – Bagian 3

Ada peranan setan dalam perolehan rezeki, yaitu yang menganjurkan Anda untuk selalu tidak puas sehingga menggebu-gebu dalam memperoleh lebih banyak rezeki walaupun dengan cara yang tidak dibenarkan. Banyak cara setan masuk kepada manusia, salah satu caranya dengan tidak puas. Cara yang lain adalah sudah puas, tapi iri hati kepada orang lain.

Leave a Reply